ஃபுகுயோகா மால் 3D கலைடன் நிற்கிறது

Uma enorme obra de arte em 3D parece se projetar de um muro de 20 metros de altura na instalação comercial Marinoa City Fukuoka, na Ala Nishi, em Fukuoka.

As formas complexas desenhadas em branco, verde e amarelo parecem tridimensionais. O misterioso trabalho está atraindo a atenção dos compradores no shopping center.

A obra foi pintada em uma parede externa, medindo cerca de 400 metros quadrados, de uma instalação esportiva e esportiva coberta que será aberta em 14 de setembro. A pedido do governo, um artista grafiteiro italiano de 38 anos produziu vem produzindo a arte desde julho.

A nova instalação terá 16 atrações, incluindo esportes como escalada e bouldering.

“Eu queria criar um trabalho que faz você se sentir como se pudesse correr para o céu”, disse o artista.

மூல யோமிரி ஷிம்பன்

இந்த கட்டுரையில்

உரையாடலில் சேரவும்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க அகிஸ்மெட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகிறது என்பதை அறிக.