ஜப்பான் டூர் 2019 டூர்

மூலம்: ஜப்பான் டூர் - மரியோ ஹிரானோ.

Dia: 31 de Agosto – sábado.

. Praia de Mizushima ( Fukui ).

. Matsuri em Gifu com Hanabi.

.Valor: 10.000 Mil ienes.

Contato: Luis Matos.

Japão – Tel: 090.3380.5349 (Docomo) – 080.3640.5349 (SoftBank) .

இந்த கட்டுரையில்

உரையாடலில் சேரவும்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க அகிஸ்மெட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகிறது என்பதை அறிக.