மூலம்: Japan tour – Mario Hirano.

Kamikochi (Nagano) & Takayama.

Dia 26 de outubro (sábado) Koyo & Momiji.

Valor: ¥10 mil ienes.

Ano novo em Tokyo com Hotel.

Dia 31 de dezembro (terça) valor ¥33.000 mil ienes.

Tailândia 5 dias praias !

Dia 5 de março 2020 (quinta) ( 5 dias ).

Dia 3 noites na Ilha de Phi Phi e 1 noite em Phuket.

Valor: ¥125 mil ienes ( pode parcelar ).

Solicite já o roteiro detalhado de cada excursão:

Fone – Japan: Luis Matos .
XX (டோக்கோமோ).
080.3640.5349 (SoftBank).

இந்த கட்டுரையில்

உரையாடலில் சேரவும்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க அகிஸ்மெட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகிறது என்பதை அறிக.