டோக்கியோவில் புத்தாண்டு - ஜப்பான் சுற்றுப்பயணம்

மூலம்: Mario Hirano

Saída 31/dez 1:00h (Kariya).

Valor: ¥ 33 mil ienes.

Incluso: Hotel e café da manhã.

திரைக்கதை:

முதல் நாள்

1- Ilha de Enoshima.

2- Kamakura Buda.

3- Umihotaro.

4 – Á noite – Shibuya ( virada do ano).

Segundo dia.

ஆதாரம்: https://matcha-jp.com

1- Tokyo Skytree (Torre).

2- Passeio de Barco.

ஆதாரம்: https://www.suijobus.co.jp

3- Asakusa.

ஆதாரம்: https://matcha-jp.com/en/3759

4- Palácio Imperial.

5- Odaiba.

Obs: Ingressos a parte.

Fone – Japan: Luis Matos .
XX (டோக்கோமோ).
080.3640.5349 (SoftBank).

இந்த கட்டுரையில்

உரையாடலில் சேரவும்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க அகிஸ்மெட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகிறது என்பதை அறிக.