அருகோ கோப்பை: போட்டி ஏஞ்சல்ஸில் சாம்பியனுக்கு 100 1,000 யென் கொடுக்கிறது

TopBR.JP – Uma realização da empresa Aruko com o Mundo da Bola FC e a Palotina Esportes. O torneio está marcado para 13 de outubro, das 10h às 17h, em Anjo (Aichi). O valor da inscrição é de 18 mil ienes por equipe.

O time campeão receberá troféu, medalhas e 100 mil ienes. O vice-campeão e o terceiro colocado receberá troféu e medalhas. Já o quarto colocado receberá somente troféu. MVP, destaque e goleiro menos vazado também ganharão prêmios. O local do torneio fica localizado no endereço: Anjo-shi, Shinden-cho, Inae-2. Mais informações: 080-5293-5741 (Cris).

இந்த கட்டுரையில்

உரையாடலில் சேரவும்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க அகிஸ்மெட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகிறது என்பதை அறிக.