பின்னூட்டம் た ち

வழங்கியவர்: ஜோ ஹயாஷி SUFFIX என்றால் என்ன?? ஜப்பானிய மொழியைப் படிக்கும்போது, ​​முதல்…

ஜப்பனீஸ் நாடுகளின் பெயர்

வழங்கியவர்: ஜோ ஹயாஷி தென் அமெரிக்கா - 南 ア メ リ カ - மினாமி அமெரிக்கா ஜப்பானிய போர்த்துகீசிய ரோமானியமாக்கல் ア ル ゼ ン ン ン அர்ஜென்டினா…

ஜப்பானில் காலநிலை மற்றும் வானிலை

வழங்கியவர்: ஜோ ஹயாஷி இந்த கட்டுரையில் காலநிலையைக் குறிக்கப் பயன்படும் சொற்களைப் படிப்போம்…

ஜப்பானின் அரசியலை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

வழங்கியவர்: ஜோ ஹயாஷி ஜப்பான் ஒரு பாராளுமன்ற முடியாட்சியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, அதன் முக்கிய நபராக…