போர்டோ அலெகிரியில் பிரேசிலில் ஜப்பானிய குடியேற்றத்தின் 110 ஆண்டுகள்

110 anos da imigração Japonesa no Brasil em Porto Alegre O maior evento da cultura japonesa…

மில்லியன் கணக்கான தடங்கள் பல ஆண்டுகளாக மனித இனத்தின் உள்ளூர் காசோலைகளை வைக்கின்றன

கிரேக்கத்தின் கிரீட் தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கால்தடங்கள், 5,7 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையவை,

கத்தோலிக்க தேவாலயம்

Fonte: Japan Today enkamania.blogspot.com Um samurai cristão que morreu no exílio há cerca de 400 anos…