ஜப்பான் சிறிய உலக நகரம் எப்படி இருக்கிறது?

சயனாரா ஜுஜு

இரவு நாகோயா நகரம் - டி.வி லூயிஸ்

எங்கள் பங்குதாரர் தொலைக்காட்சி லூயிஸ் வீடியோ - Youtuber.

ஜப்பானில் முன் வரலாற்று டிராகன் முட்டைகள்