லாரிரினின் புதிய வர்த்தகத்தில் ஜப்பனீஸ் பேசுகிறார் Avril Lavigne '

கனடிய பாடகர்-பாடலாசிரியர் அவ்ரில் லெவிக்னே ஜப்பானில் விசுவாசமான ரசிகர்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய படையணியைக் கொண்டுள்ளார்,…