3 இயற்பியலாளர்கள் அண்டவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான நோபல் பரிசை வென்றனர்

கனேடிய-அமெரிக்க அண்டவியல் நிபுணர் ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் மற்றும் சுவிஸ் விஞ்ஞானிகள் மைக்கேல் மேயர் மற்றும் டிடியர் குலோஸ் ஆகியோர்…