2020 டோக்கியோ தேசிய விளையாட்டு அரங்கம் நிறைவடைகிறது

ஜப்பானின் தேசிய அரங்கம் சனிக்கிழமை அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைந்தது, இதன் மையப்பகுதியான…