காணாமல் போன பெண் தேடல்கள் யமனாஷியில் முடிவடைகின்றன

A polícia da província de Yamanashi encerrou uma busca intensiva por uma menina de 7 anos…

யமனாஷியில் காணாமல் போன 7 சிறுமிக்கான தேடல்கள் தொடர்கின்றன

Cerca de 60 policiais e bombeiros retomaram a busca na manhã de terça-feira por uma menina…

ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிறிய டயாலிசிஸ் இயந்திரங்களை உருவாக்குகின்றனர்

Uma equipe de pesquisadores japoneses desenvolveu um sistema de diálise portátil do tamanho de uma pasta…

யமுனாசி கவர்னர் மவுண்ட் புஜியின் ரயில்வே திட்டத்தை உருவாக்க விரும்புகிறார்

O governador da província de Yamanashi disse na quarta-feira que vai elaborar em dois anos um…