டி.கே ஜாம் அமர்வு 7 வது ஆண்டுவிழா

நிகழ்வு தேதி: 14 / 12 / XXவகைகள்

14 இன் 2019 இன் டிசம்பர் 19 சனிக்கிழமை: 00.

உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி中 中 町 331-8 棒 屋 屋 3 ル 4F, ஹமாமட்சு-ஷி, ஷிசுவோகா.

தொடர்புக்கு: +81 53-456-3733 - [Email protected]